نویسنده = ابوالفضل لولایی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی برخی صفات گیاه دارویی گل گاوزبان(Borago officinalis L.) در تیمار اسید سالیسلیک و کودهای بیولوژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ابوالفضل لولایی؛ علی خلیلی؛ شکوفه مشفقی فر


2. ارزیابی کاربرد متیل جاسمونات در برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

ابوالفضل لولایی؛ صدیقه زمانی؛ شکوفه مشفقی فر


4. ارزیابی کاربرد اسید سالیسلیک بر برخی صفات دو رقم گیاه توت فرنگی(کوئین الیزا و پاروس) در شرایط شوری

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 40-63

ابوالفضل لولایی؛ صدیقه زمانی؛ شکوفه مشفقی فر؛ اکبر فتحی