نویسنده = کامران هاشمی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 60-78

علی ولی پور؛ کامران هاشمی؛ مسعود رفیعی