نویسنده = محسن یوسفی
تعداد مقالات: 7
1. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1398

محسن یوسفی؛ جهانفر دانشیان؛ محمود بنیادی


2. بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-80

منصور جلیلوند؛ جهانفر دانشیان؛ هادی اسدی رحمانی؛ محسن یوسفی


3. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-39

محمود بنیادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی


4. تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

علی اکبر مرادی؛ سعید سیف زاده؛ محسن یوسفی


6. تأثیر محلولپاشی عناصر ریز مغذی آهن، مس و روی و زمانهای محلولپاشی بر عملکرد گندم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 87-102

محمد بازیار؛ سعید سیف زاده؛ اسماعیل حدیدی ماسوله؛ محسن یوسفی


7. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 28-39

محسن یوسفی؛ رحیم عموجانی؛ فرامرز حریری مقدم؛ علی سعیدی