نویسنده = حمیدرضا ذاکرین
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر محلول‌پاشی روی، بر و منگنز بر عملکرد گلرنگ در شرایط مختلف رطوبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

عباس یزدی فر؛ سعید سیف زاده؛ حمیدرضا ذاکرین


2. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 42-59

علیرضا عظیمی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


3. تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-27

رقیه مزارلو؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین


5. تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 64-78

مجید چگینی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله