نویسنده = افشار آزادبخت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-79

متینه رضایی؛ سهراب محمودی؛ افشار آزادبخت


2. بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 58-71

مریم متقی شهپر؛ مهرشاد براری؛ اسکندر زند؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت


3. امکان سنجی کاربرد عصاره علف هرز تلخه (Acroptilon repens) به‌عنوان علف‌کش زیستی جهت کنترل برخی از علف‌های هرز گندم و سیب‌زمینی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 40-57

محمدتقی آل ابراهیم؛ پیمان جعفرزاد گللو؛ سعید خماری؛ افشار آزادبخت