نویسنده = جهانفر دانشیان
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1398

محسن یوسفی؛ جهانفر دانشیان؛ محمود بنیادی


2. بررسی تأثیر کاربرد منابع کود نیتروژن و کود سولفات روی بر عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 48-68

علی فیض اللهی؛ جهانفر دانشیان؛ عباس ملکی


3. بررسی کاربرد سیستم های مختلف تغذیه ای ازته (آلی، شیمیایی و تلفیقی) و کود زیستی بر اجزای عملکرد و عملکرد دانه آفتابگردان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 69-80

منصور جلیلوند؛ جهانفر دانشیان؛ هادی اسدی رحمانی؛ محسن یوسفی


4. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-39

محمود بنیادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی