نویسنده = کاظم طالشی
تعداد مقالات: 5
2. تاثیر تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی بذر بزرک (Linum usitatissimum L.)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-96

مهدی حسنوند؛ کاظم طالشی؛ نوشین اصولی؛ امیرحسین بابایی؛ میلاد دهستانی