نویسنده = یوسف نریمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تنش خشکی و کود فسفات بارور-2 بر برخی صفات کیفی گشنیز (Coriandrum sativum L.) در کشت آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1397

کاظم طالشی؛ یوسف نریمانی