نویسنده = علی ولی پور
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 60-78

علی ولی پور؛ کامران هاشمی؛ مسعود رفیعی


2. بررسی کارایی علف کشها در مدیریت علف های هرز ارقام ذرت دانه ای

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 97-114

علی ولی پور؛ مسعود رفیعی