کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 27
1. تاثیر مصرف توام کودهای شیمیایی و زیستی فسفاته و نیتروژنه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

مهسا کریمی؛ سید کیوان مرعشی


2. اثرات دور آبیاری و کاربرد سلنیم بر صفات زراعی ذرت دانه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

محمد شیرمحمدی؛ سعید سیف زاده؛ سید علیرضا ولدآبادی


3. تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

مجید چگینی؛ حمید رضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی


4. مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت دانه ای (Zea mays L.) در الگوهای مختلف کاشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1396

نجمه سنگل زاده؛ علیرضا شکوه فر


5. بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1396

میترا خسروی؛ طهماسب حسین پور


6. اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1396

سعیده منصوری؛ قدرت اله شاکرمی


7. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1398

محسن یوسفی؛ جهانفر دانشیان؛ محمود بنیادی


8. تأثیر محلول پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1397


10. بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر رشد و عملکرد دو رقم ماش در کشت دوم در منطقه قزوین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 42-59

علیرضا عظیمی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله


13. تأثیر تنش کم آبی بر رشد و عملکرد برنج در روش های مختلف کشت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 23-39

محمود بنیادی؛ جهانفر دانشیان؛ محسن یوسفی


16. تأثیر محلول‌پاشی آهن و روی بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم کلزا

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

علی اکبر مرادی؛ سعید سیف زاده؛ محسن یوسفی


18. واکنش شاخص های زراعی و عملکرد کمی و کیفی رازیانه (Foeniculum vulgare) به کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفره

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-15

جواد حمزه ای؛ افشار آزادبخت؛ سید محسن سیدی؛ فرشید صادقی؛ سعید نجاری


20. تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-27

رقیه مزارلو؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین


21. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم در شهرستان البرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 28-39

محسن یوسفی؛ رحیم عموجانی؛ فرامرز حریری مقدم؛ علی سعیدی