کلیدواژه‌ها = رقم
تعداد مقالات: 7
1. بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1396

میترا خسروی؛ طهماسب حسین پور


2. اثر محلول پاشی کود هیومکس بر ارتفاع، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی سه رقم جو دیم در منطقه خرم آباد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1396

سعیده منصوری؛ قدرت اله شاکرمی


5. ارزیابی کارایی برخی علفکش ها بر خصوصیات کمی و کیفی سه هیبرید ذرت (Zea mays L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 60-78

علی ولی پور؛ کامران هاشمی؛ مسعود رفیعی