کلیدواژه‌ها = رژیم آبیاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر عوامل محیطی بر خصوصیات آزمایشگاهی بذر پایه مادری تاج ریزی سیاه (Solanum nigrum)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-79

متینه رضایی؛ سهراب محمودی؛ افشار آزادبخت


2. تأثیر کاربرد عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد کلزا تحت رژیم های مختلف آبیاری در منطقه بوئین زهرا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 17-27

رقیه مزارلو؛ سیدعلیرضا ولدآبادی؛ حمیدرضا ذاکرین