کلیدواژه‌ها = لوبیا
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص رقابت برخی ژنوتیپ‌های لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) با علف‌های‌هرز

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 58-71

مریم متقی شهپر؛ مهرشاد براری؛ اسکندر زند؛ سید محسن سیدی؛ افشار آزادبخت