کلیدواژه‌ها = آبیاری تکمیلی
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1395

مجید چگینی؛ حمید رضا ذاکرین؛ سید علیرضا ولدآبادی


2. بررسی کارایی آبیاری تکمیلی و مقادیر متفاوت کود نیتروژن در افزایش عملکرد ارقام مختلف گندم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1396

میترا خسروی؛ طهماسب حسین پور


3. بررسی کارایی محلول پاشی متانول بر صفات کیفی و فیزیولوژیکی گلرنگ در شرایط آبیاری تکمیلی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-16

افسانه قربانی؛ منوچهر سیاح فر؛ قدرت اله شاکرمی


5. تأثیر محلول پاشی عناصر آهن، روی و کلسیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی بر عملکرد عدس دیم

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 64-78

مجید چگینی؛ حمیدرضا ذاکرین؛ اسماعیل حدیدی ماسوله